sąjunga


sąjunga
są́junga sf. (1), sąjungà (3a) FT; Rtr 1. glaudus asmenų, grupių, klasių bendravimas, ryšys: Darbininkų klasės ir valstiečių sąjunga yra vienas iš tarybinės valstybės jėgos šaltinių (sov.) . Trijų sąjunga buvo nusiteikusi rimtai pulti Bertašius Vaižg. Kultūrinės sąjungos tarp sengraikių ir semitų regimos iš jų abėcėlių LTII180. 2. susitarimas, susivienijimas kuriam nors tikslui: Sudaryti są́jungą . Sąjungų jokių nereikia su ordinu ir net su kunigaikščiais J.Gruš. 3. valstybinis ar visuomeninis susivienijimas, organizacija: Tarybų Sąjunga tapo galinga industrine valstybe (sov.) sp. Komunistinio jaunimo sąjunga (sov.) sp. Profesinė są́junga . Amatininkų, darbininkų, mokytojų, studentų są́junga NdŽ. Tautų są́junga NdŽ. 4. NdŽ, LKAI117(Brt) spragilo jungas: Pritaisiau naują są́jungą Žsl. 5. geležinė kabė medinėms sąrantoms sutvirtinti: Sukalk kelias są́jungas, tada neklibės Kvr. 6. Sut arka: Sąjunga apskrita SD124. Pereiga pro vartus po apvalią mūrytą sąjungą iš viršaus A.Baran. 7. pakinktai: Sąjungos arklių SD329. 8. (neol.) LL233 gram. jungtukas: Nekaitomus žodelius, kuriais jungiame sakinio dalis arba ištisus sakinius, vadiname jungtukais, arba sąjungomis J.Jabl. Apie prielinksnius, jausmažodžius, sąjungas autorius savo gramatikoje beveik nekalba LTII320(J.Jabl).

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • sąjunga — statusas T sritis Švietimas ir mokslas apibrėžtis Asmenų, grupių, įmonių susijungimas ar susivienijimas bendram tikslui. atitikmenys: angl. union pranc. union, f …   Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas

  • sąjunga — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Ne mažiau kaip dviejų sporto organizacijų susivienijimas visuomeniniais pagrindais plėtoti kurią nors sporto šaką ar kitą su kūno kultūra ir sportu susijusią veiklą. atitikmenys: angl.… …   Sporto terminų žodynas

  • sąjunga — dkt. Sudarýti sąjungą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • Krikščionių demokratų sąjunga — Die Lietuvos krikščionys demokratai (LKD, deutsch: Christdemokraten Litauens) waren eine christdemokratische konservative politische Partei in Litauen. Die Partei hat sich im Mai 2008 mit der Tėvynės Sąjunga (deutsch Vaterlandsunion) zur Tėvynės… …   Deutsch Wikipedia

  • Moderniųjų krikščionių demokratų sąjunga — Die Lietuvos krikščionys demokratai (LKD, deutsch: Christdemokraten Litauens) waren eine christdemokratische konservative politische Partei in Litauen. Die Partei hat sich im Mai 2008 mit der Tėvynės Sąjunga (deutsch Vaterlandsunion) zur Tėvynės… …   Deutsch Wikipedia

  • Tevynes Sajunga — Die Tėvynės Sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai ( TS LKD , vollständig: Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, tautininkai), deutsch: Vaterlandsbund Christdemokraten Litauens… …   Deutsch Wikipedia

  • Tėvynės Sąjunga — Die Tėvynės Sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai ( TS LKD , vollständig: Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, tautininkai), deutsch: Vaterlandsbund Christdemokraten Litauens… …   Deutsch Wikipedia

  • Tėvynės Sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai — Die Tėvynės Sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai ( TS LKD , vollständig: Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, tautininkai), deutsch: Vaterlandsbund Christdemokraten Litauens… …   Deutsch Wikipedia

  • Liberalu ir Centro Sajunga — Die Liberalų ir centro sąjunga (LiCS, deutsch: Liberale und Zentrumsunion) ist eine liberale politische Partei in Litauen. Die Partei wurde 2003 durch die Fusion der Parteien Lietuvos liberalų sąjunga (LLS), Lietuvos centro sąjunga (LCS) und der… …   Deutsch Wikipedia

  • Liberalų ir Centro Sąjunga — Die Liberalų ir centro sąjunga (LiCS, deutsch: Liberale und Zentrumsunion) ist eine liberale politische Partei in Litauen. Die Partei wurde 2003 durch die Fusion der Parteien Lietuvos liberalų sąjunga (LLS), Lietuvos centro sąjunga (LCS) und der… …   Deutsch Wikipedia